Verificering

Lovpligtig verifikation omfatter vægte, hvor den afvejede mængde danner baggrund for en afregning. Det kan være køb og salg, men også bonus- og akkordafregning baseret på en given afvejet mængde. Verifikationen omfatter afprøvning af vægten, udfyldelse af certifikat og plombering.

Vi tilbyder lovpligtig verifikation udført af vores egne godkendte, måletekniske inspektører som er uddannet til opgaven. Med 3 inspektører, vil vi hurtigt kunne hjælpe Dem. Verifikationen kan udføres som engangsarbejde eller indgå som en del af vores service- og kalibreringsaftale. Dermed styrer vi automatisk tidspunktet for re-verifikation og sikrer dermed at myndighedskravet overholdes.