JesBuffer

Jesma opracowała system dozująco – podający do regulacji dozowania materiałów bardzo lekkich (gęstość od 20 kg/m3) takich jak słoma, papier, różne typy włókien ciętych, paliw alternatywnych, włókien wełny mineralnej.

System ważący składa się z podajnika dozującego wraz ze zbiornikem oraz systemem wagi podającej JesBelt A. Waga podajnikowa otrzymuje materiał ze zbiornika buforującego, gdzie zgrzebłowy przenośnik taśmowy zapewnia przepływ materiału o odpowiednio ułożonej warstwie.

Poziom w zbiorniku buforowym jest utrzymywany ciągle na tym samym poziome, poprzez regulację urządzenia podającego. Zbiornik ma zdolności do utrzymania zmian o wartościach do 1 m3, utrzymując w tym samym czasie także określoną grubość warstwy na wadze podającej.

JesBuffer