JesBelt A

Wagopodajnik JesBelt opiera się na zabudowanym pomoście ważącym z czterema celami pomiarowymi, które zapewniają optymalną stabilność i dokładność dozownika wagowego. JesBelt A jest urządzeniem zaprojektowanym modułowo, które w standardzie jest dostępne o różnych długościach i szerokościach. Możliwe jest również wykonanie podajnika wg. specyfikacji zamawiającego.

 Modułowa budowa wagopodajnika daje możliwość szybkiego umieszczenia w linii produkcyjnej, stanowiąc niedrogie rozwiązanie, o wysokiej dokładności pomiarów + / - 0,5%. Podajnik ten można również zalegalizować zgodnie z certyfikatem OIML R-50, Welmec i MID przy tolerancji testowej/ ważenia zaledwie + / -0,25%.

JesBelt A