Wagi przesypowe

  • Waga JesFlow

    Waga JesFlow

    Waga JesFlow jest przeznaczona do ciągłego pomiaru przepływu materiałów takich jak proszki czy granulaty. Inteligentny system ważący, bazujący na wykorzystaniu sił dośrodkowych, może być zastosowany w każdym wertykalnym procesie produkcyjnym materiałów suchych ...
  • Waga JesImpact

    Waga JesImpact

    Waga przesypowa typu JesImpact jest zmodernizowaną wersją dobrze znanej wagi VPR. Waga JesImpact przeznaczona jest do ciągłego ważenia materiałów sypkich, takich jak proszki i granulaty. Dzięki inteligentnemu systemowi ważenia przy użyciu sił ...